post

Planon arrangerer digital paneldebatt om ESG

Kategori

Uncategorized

Sist endret: 20. mars 2024


Digital paneldebatt: ESG by the numbers

Beslutningene du tar rundt ESG i dag vil ha varige effekter. Er du tilstrekkelig forberedt på omfanget av ESG og påvirkningen det vil ha på din bedrift?

Torsdag 18. april kl  15.00 vil industrieksperter fra Schneider Electric, Planon, EBUSINESS STRATEGIES, Gilbane og HOK utforske hvordan endrede ESG-regler kan påvirke kjernevirksomheten din i en live digital paneldiskusjon. De vil diskutere utfordringer som ulike markeder står overfor i dag samt prøve å besvare aktuelle spørsmål om bedriftens ESG og bærekraft.

Lenke til registrering på Planons hjemmesider: https://shorturl.at/dfjBV

Webinaret er uavhengig av NfN. 


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt