post

Opptak av nettverksmøte om løsninger for skaplåser og -booking

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Proptech

Sist endret: 7. februar 2024


Onsdag 7. februar arrangerte vi digitalt nettverksmøte om løsninger for skaplåser og -booking. Det var informative innlegg om to svært ulike løsninger som ble presentert for deltakerne:

  • Bjørn Hammer, Avdelingssjef ved kundesenteret på St. Olavs hospital, fortalte om St. Olavs hospital sin egenutviklede løsning for booking av skap, som de har integrert med IT-systemet for FM-organisasjonen (og som de ansatte på sykehuset benytter for å bestille adgangskort, innrapportere saker til drift etc.). Bookingløsningen ble utviklet på bakgrunn av utfordringer med for få tilgjengelige skap på sykehuset og et behov for å få bedre oversikt over garderobeskapene og bruken av dem. Sykehuset så på flere alternative løsninger i oppstartsfasen, men landet på en prosess hvor de selv utviklet løsningen, som en del av et allerede eksisterende IT-system. På kun få måneder var bookingløsningen utviklet, testet og i bruk. Løsningen har gitt bedre oversikt over skapene mht. tilgjengelighet og bruk, og gjør det enkelt for ansatte å booke og si opp garderobeskap. Løsningen har også belyst hvordan behovene for garderobeskap har endret seg siden sykehuset ble oppført, og ført til ombygging av flere av garderobene.
  • Tor Helge Lunde Sørensen, CSO i Awaio, holdt innlegg sammen med Berit Nissen-Lie, Workplace Strategy and Property Manager i Statkraft. Berit startet med å fortelle om hvordan Statskrafts prosjekt med å bygge om kontorene utløste et stort behov for å finne en løsning for de rundt 1500 store skapene med slagdører som de ikke lenger hadde bruk for i det «nye», aktivitetsbasert kontoret. Skapene de hadde var det ingen som ville overta, og de var også kostbare å avhende. Løsningen ble ombygging av skap og Awaio sin løsning for skaplås og -booking. For Statkraft var det viktig å finne en løsning som kunne benyttes på de gamle skapene som de hadde så mange av. De syns samtidig det er en fordel at skaplåser med batteri gjør det mulig å flytte rundt på skapene (noe som er vanskelig med kablet løsning). Tor Helge fortale mer inngående om hvordan Awaio sin løsning fungerer i praksis, og svarte på mange spørsmål fra deltakerne.

Det var engasjerte deltakere i møtet, som stilte mange spørsmål og som viste stor nysgjerrighet rundt de ulike løsningene og hvordan de fungerer i praksis.

Hadde du ikke anledning til å delta? Opptak av møtet ligger i vedlegg. Det samme gjør presentasjonen til Awaio/Statkraft. 


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt