post

Opptak av digitalt nettverksmøte 12.12: «Det er forskjell på hvordan vi tror vi bruker et kontorbygg og hvordan vi faktisk bruker et kontorbygg»

Kategori

Aktuelt Proptech Workplace Management

Sist endret: 12. desember 2023


12. desember arrangerte vi digitalt nettverksmøte med tema «Det er forskjell på hvordan vi tror vi bruker et kontorbygg og hvordan vi faktisk bruker et kontorbygg». Foredragsholder i møtet var Hodan Aden. Hodan er gründer av Empire AI, som utvikler software til bransjen som skal gjøre det enklere å planlegge attraktive kontorlokaler på en faktabasert og datadreven måte.

Det var et interessant foredrag om hvordan ansattes opplevelse av egen kontorbruk avviker fra den faktiske bruken av kontorlokalene, og hvorfor et godt datagrunnlag er første steg på veien til bedre tilrettelegging av kontorlokaler og mer fornøyde brukere. 60% av alle rom i et kontorbygg står tomme i ordinær arbeidstid, samtidig som de ansatte klager over at de mangler rom. Kontorbygg bygges basert på synsing og gjetning, og resultatet er at vi har for mye areal, og feil areal. Hodans presentasjon var til ettertanke for alle som jobber med FM, og understreker viktigheten av datainnhenting og -analyse som grunnlag for endringer av kontorlokaler.

Fikk du ikke deltatt i møtet? Opptak av møtet finner du i vedlegg.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt