post

Opptak av digitalt møte: Hvordan legge til rette for fremtidens arbeidsplasser?

Kategori

Aktuelt Proptech Workplace Management

Sist endret: 14. november 2023


14. november arrangerte vi digitalt møte med Konciv, som handlet om hvordan man kan legge til rette for fremtidens arbeidsplasser. 

Bjarne Bendixen, kommersiell leder i Konciv, viste deltakerne hvordan deres løsning, Konciv Office Booking, gjør den hybride hverdagen enklere. Ved å benytte Konciv Office Booking kan den ansatte blant annet booke arbeidsplass, parkering og bestille lunsj. Dette gir arbeidsgiver innsikt i bruken av kontoret og kontorfasilitetene, og dermed muligheter for å redusere kostnader knyttet til IT- og kontorinnkjøp, samt redusere lunsjkostnader og matsvinn. For den ansatte gir det mulighet til å se hvem som er på kontoret og enkelt planlegge samarbeid med kolleger. Bjarne viste hvordan tjenesten også legger til rette for samkjøring for bedrifter som har flere kontorlokasjoner.

Konciv er spesielt opptatt av å skreddersy løsningen for den enkelte kunde, noe som var en rød tråd gjennom møtet.

Fikk du ikke deltatt? Opptak av møtet finner du i vedlegg.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt