post

Nye medlemmer i NfN

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 2. november 2020


Nye medlemmer i NfN

NfNs Årsmøtet 2020 vedtok nye vedtekter for nettverket vårt. Disse åpner opp for nye medlemsgrupper i NfN. Dette vil styrke vår posisjon og utviklingen av samhandlingen i FM-bransjen.

Flere leverandører har hatt interesse for å delta i NfN gjennom flere år. De nye vedtektene åpner for at leverandører kan melde seg inn hos oss.

Dette mener vi er viktig ettersom leverandørene, spesielt tjenesteleverandørene, stadig utgjør en viktigere samarbeidspartner og fagressurs for mange av våre medlemmer og i FM-bransjen generelt. Flere av våre medlemmer som tidligere produserte og leverte tjenester til egen virksomhet, har valgt å sette bort tjenestene og i stor grad også overført fagansvaret, til tjenesteleverandørene. Tjenesteleverandørene vil derfor i flere tilfeller, representere både seg selv som medlem, og oppdragsgivere.

Tjenesteleverandørene som i flere tilfeller har internasjonal forankring og eierskap, vil bidra med internasjonale erfaringer og nye bransjetrender. Dette er vi sikre på er positivt og styrker vår mulighet for fortsatt utvikling i nettverket og i FM-bransjen.

Nye medlemmer er:

  • Coor Service Management (Coor)
  • Sodexo AS (Sodexo)
  • Toma Facility Norge AS (Toma)
  • ISS Facility Services AS (ISS)
  • COWI AS (COWI)

Alle ønskes velkommen som medlem i NfN og vi ser fram til utviklende samarbeid og bidrag.


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting