post

NfNs Styremøte 05/2023

Kategori

Styremøter

Sist endret: 19. november 2023


NfNs Styremøte 05/2023 avholdes 23. november 2023, kl. 14:00 – 18:00. Møtet gjennomføres hos Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2, Skøyen.

Hovedtemaet i dette styremøtet er:

  • Rapportering
  • Nettverk og nettverksaktiviteter
  • Resultat medlemsundersøkelsen – hovedkontakter
  • Strategisk diskusjon og prioritering av satsingsområder
  • Oppstart Årsmøtet 2024

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF
Trude Harneshaug, If Norge
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Christian Dahl, Coor
Tord Ekeland, Aker Solutions

Fra Administrasjonen:
Line Bøe Skreosen
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting