post

NfNs Styremøte 04/2023

Kategori

Styremøter

Sist endret: 24. september 2023


NfNs Styremøte 04/2023 avholdes 27. september 2023, kl. 08:30 – 10:30. Møtet gjennomføres hos Coor, Vollsveien 6, Lysaker.

Hovedtemaet i dette styremøtet er:

 • Rapportering
 • Nettverk og nettverksaktiviteter
 • Strategisk diskusjon:
  • Bruk av sosiale medier
  • Prioritert bruk av økonomiske midler
  • Tjenesteleverandørenes bidrag
  • NfN inn i framtiden

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF
Trude Harneshaug, If Norge
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Christian Dahl, Coor
Tord Ekeland, Aker Solutions

Fra Administrasjonen:
Line Bøe Skreosen
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting