post

NfNs Styremøte 04/2021

Kategori

Styremøter

Sist endret: 13. november 2021


NfNs Styremøte 04/2021 avholdes 17. november 2021, kl. 14:00 – 18:00. Møtet gjennomføres hos Telenor Real Estate AS, Snarøyveien 30 på Fornebu.

Hovedtema i dette styremøtet er:

  • Økonomirapportering
  • Nettverksgruppene: Aktiviteter  og utvikling. Status og planer framover.
  • Strategisk diskusjon

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Stian Carlsen, Coor
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting