post

NfNs Styremøte 03/2023

Kategori

Styremøter

Sist endret: 30. mai 2023


NfNs Styremøte 03/2023 avholdes 5. juni 2023, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres hos Nordea, Essendrops gate 7, Majorstuen.

Hovedtemaet i dette styremøtet er:

  • Rapportering
  • Nettverk og nettverksaktiviteter
  • Strategisk diskusjon:
    • Bruk av sosiale medier
    • Prioritert bruk av økonomiske midler

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF
Trude Harneshaug, If Norge
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Christian Dahl, Coor
Tord Ekeland, Aker Solutions

Fra Administrasjonen:
Line Bøe Skreosen
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting