post

NfNs Styremøte 01/2023

Kategori

Styremøter

Sist endret: 17. januar 2023


NfNs Styremøte 01/2023 avholdes 25. januar 2023, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres hos If, Drammensveien 264 på Vækerø

Hovedtemaet i dette styremøtet er:

  • Årsmøtet 2023: Forberedende aktiviteter for årsmøtet: Agenda, regnskap 2022, budsjettrammer 2023, årsberetning, valgkomite etc
  • Nettverksaktiviteter
  • Andre saker til diskusjon og vurdering

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Stian Carlsen, Coor
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Line Bøe Skreosen
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting