post

NfNs Årsmøte og Temamøte 2015 avholdt hos Multiconsult

Kategori

Årsmøter

Sist endret: 10. august 2020


Temamøte og NfNs Årsmøte hos Multiconsult, 20. mars 2015

NfN har de senere år valgt å kombinere Årsmøtet med et besøk hos en interessant bedrift og med belysning av faglige emner som forventes være interessante og nyttige for medlemmene. Denne gang besøkte vi Multiconsult og vi fikk følgende presentasjoner.

 

Vi får de bygga vi fortjener, eller…..?

Bakgrunnen for FOU-prosjektet OSCAR er en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom hvordan vi utformer og drifter våre nærings- og yrkesbygg – og hvilke verdier den virksomheten som eier og bruker disse arealene produserer. Ser vi rundt oss i dag så er det slett ikke alltid slik at bygningene lever opp til forventningene man som eier og bruker burde kunne ha. Dårlig inneklima, uegnede lokaler, dyrt å drifte, feil materialvalg, kostbart å bygge om/endre……. Hvorfor er det sånn – og hva kan vi gjøre med det? http://www.oscarvalue.no.
Ved Margrethe Foss

150320 OSCAR presentasjon

«Ny forebyggende forskrift – nye krav – er du og din organisasjon beredt?»

Snart kommer ny forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Høringsutkastet tilsier at dette gir større ansvar og frihet for virksomhetene. Har din organisasjon kompetansen som skal til? Vi presenterer følgene for eiers og brukers organisasjon.
Ved Eivind Løken

150320 Ny forebyggendeforskrift _ nye krav

 «Utøver du ditt ansvar som bygningseier og brukervirksomhet?»

Når vi som brannrådgivere er ute og «ser» observerer vi ofte at systemene og rutinene eksisterer, men at det kan være store avvik i etterlevelsen. Vi utfordrer dere i en interaktiv seanse.
Ved John Erling Strand

 

Årsmøte del 2: «Årsmøte»


Signert Årsmøteprotokoll: 150320Årsmøteprotokoll_2015

150320Budsjett15 (1)

150320NfN Arsberetning2014 (1)

150320NFN Årsregnskap 2014 Revisjonsberetning (1) (1)


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt