post

NfN Nøkkeltallmøte 2017 (Næring) avholdt på Handelshøyskolen BI Bergen

Kategori

Styremøter

Sist endret: 19. oktober 2017


Dato: 18.-19. oktober 2017

Sted:  Handelshøyskolen BI, Bergen

På møtet deltok 23 medlemmer og det var meldt inn tall for 20 bygg.

For å øke nytteverdien for medlemmene, ble det arrangert det for første gang i år analysemøter i forkant av nøkkeltallmøtet for å se nærmere på tall, trender og få mulighet til å sammenligne og diskutere funnene i mindre grupper. Dette for å øke forståelsen og kunnskapen om hva som ligger bak tallene, skape arenaer for god dialog og ikke minst øke nytteverdien for bruken av tallene for medlemmene.

Analysemøtene ble avholdt 18.9 og 25.9. Begge dager fra kl.09-12:00 hos DNB i Bjørvika. Vertskap var Arnt-Erik Hansen, DNB:

Funn fra analysemøtene ble presentert på Nøkkeltallmøtet og diskutert videre i gruppearbeidene.

171018 NfN Nokkeltallmote 2017 – PROGRAM1 (1)

171018 Deltakeroversikt Nøkkeltallmøte 2017pr1016 (1)

 


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt