post

ISS innfører elektronisk risikovurdering

Kategori

Leverandør

Sist endret: 6. juni 2022


Tonje Næss

ISS innfører elektronisk risikovurdering

I ISS er medarbeiderne den viktigste ressursen og deres sikkerhet har øverste prioritet. Derfor innfører ISS elektronisk risikovurdering som første selskap i bransjen.

Risikovurderinger og sikker jobb-analyser har vært en del av ISS sin sikkerhetskultur i mange år. De har fungert som en sjekkliste og påminner for hvordan vi kan redusere risiko for skader og ulykker som er forbundet med ulike arbeidsoppgaver, både for oss selv, medarbeiderne og kundene. Nå gjøres dette arbeidet enklere gjennom en app, og appen gir ledere full kontroll over prosessen.

 

– Sikkerheten til våre medarbeidere har øverste prioritet i ISS. Alle ISS’ere skal komme trygt hjem fra jobb, hver eneste dag. Elektronisk risikovurdering gir en god oversikt over hvordan hver enkelt og hvert enkelt team skal skape en tryggere hverdag, samtidig bidrar det til å gjøre hverdagen enklere og gir økt kontroll på prosessen. Sikkerhet er også svært viktig for våre kunder. Flere av våre største kunder har vært opptatte av dette prosjektet og noen har også vært aktivt deltakende i utviklingen av appen. Med elektronisk risikovurdering skaper vi en tryggere hverdag sammen, sier Per Helge Nilsen HMSK- og bærekraftssjef i ISS.

 

Appen gir automatisk ledere oversikt over hvilke risikovurderinger han eller hun skal gjennomføre og hvilke sikker jobb-analyser servicemedarbeiderne skal gjennomføre. Risikoene og tiltakene for begge målgrupper kobles sammen og begge parter får påminnelser om å gjennomføre. Servicemedarbeidere vil automatisk få tildelt aktuelle sikker jobb-analyser og kan enkelt gjennomføre dem på egne mobiler eller nettbrett. Ledere vil også kunne delegere ansvar til for eksempel teamledere eller andre ressurspersoner.

 

Elektronisk risikovurdering har vært pilotert i vår og rulles ut til resten av ISS i løpet av sommeren, som første selskap i bransjen med så omfattende risikovurdering og sikker jobb-analyse.


Tonje Næss

Tonje Næss

Kommunikasjonssjef/Head of Communications ISS Facility Services AS