post

Invitasjon til digital møteserie i NfN nettverket Bespisning

Kategori

Aktuelt Bespisning

Sist endret: 12. februar 2021


Velkommen til den digitale møteserien med tema fremtidens bespisning, «Hva innebærer fremtidens kantine etter covid-19? Den verden vi kommer tilbake til, vil ikke være den samme vi forlot 12. mars 2020. Pandemien har endret arbeidsplassen. Gårsdagens kantineløsninger med store buffeter er kanskje historie. Vi omgås i mindre grupper og spiser alene eller sammen med noen få med god avstand. Vi «lunsjer» på annen måte enn før korona. Hvordan påvirkes og hvilken utvikling vil vi se innen: Matkonseptet, logistikken, produksjonen og bespisningsarealet? Hvordan tror dere den «nye normalen» vil bli for kantiner i bedriftene?»

Vi har invitert en kantineleverandør, en bedriftslege, en interiørarkitekt og en kantineutstyrsleverandør til å dele sine synspunkter på:

Hva innebærer fremtidens kantine etter covid 19?

  • Hva må endres i måten vi serverer mat på?
  • Hva må endres i måten vi tenker på kantinelokalene?
  • Hvordan lager vi en best mulig kantine?

Første nettmøte, onsdag 17.2.21 kl. 10.00-11.15
Foredragsholdere: Rowan Singsaas-Brown, Leder matfaglig, 4service og lege Jan Strømme, DNB

Andre nettmøte, onsdag 10.3.21, kl. 10.00-11.15
Foredragsholdere: Interiørarkitekt Elisabeth Paus og Markedsdirektør Raymond Wiig, Foodtechgruppen

Debatt med de fire foredragsholderne:
Vi legger opp til et debattmøte avslutningsvis i april/mai.
Nærmere informasjon om debattmøtet kommer i april.

Programkomite:

Sissel Sunde, Equinor ASA, Elin Vestre, Gjensidige, Stephan Härdi, DNB, Bjarte Nygård og Tove Zapffe, Departementenes Sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS, Lars Henrik Pihl, Sykehuset Østfold HF, Alain Clérambault, (NFN Styret) og Grete Methi, Norges Bank.

 

Teamslink til å delta på foredragene i kalenderen.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt