post

FM-standarder – nyttige verktøy?

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 2. november 2020


FM-standarder – nyttige verktøy?

Det er snart 15 år siden det europeiske standardiseringsrådet CEN publiserte de første europeiske FM-standardene. For tre år siden fulgte ISO opp med globale versjoner.

 

Standard Norge har utgitt et stort antall nasjonale standarder med relevans til FM, og har i tillegg adoptert og oversatt mange av CEN- og ISO-standardene.
Denne type standarder har gjerne begrunnelser og forslag til faglige krav samt kriterier på ulike nivåer for å oppfylle kravene. De kan derfor ha nytteverdi for både stor og liten – «soft» og «hard» – enkel og komplisert

I tiden fremover vil vi gi korte introduksjoner til noen av standardene på dette treet.
Kom gjerne med ønsker!


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting