post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket Workplace Management 15.06.22

Kategori

Aktuelt Workplace Management

Sist endret: 19. juni 2022


Globale synspunkter knyttet til fremtidens arbeidsplass etter Covid

Tema for møtet var «Globale synspunkter knyttet til fremtidens arbeidsplass etter Covid».

Louise Farsøe, Customer Success & Insights Manager, ISS, og Kadir Ünver, Senior Manager Group Workplace Data Insights ISS, presenterte et resymé av en fersk global rapport som viser markante holdningsendringer og forventninger etter Covid pandemien og gir en pekepinn på hva man kan gjøre for å være en god og attraktiv arbeidsgiver i fremtiden.

Undersøkelsen har gått over flere runder og rundt hundre store virksomheter i verden har deltatt.

ISS v/Louise Farsøe er fasilitator for undersøkelsen.

ISS/Signal sin analyseavdeling har stått for utforming og gjennomføring av undersøkelsen.

Møtet ble avholdt 15. juni  kl 09:00 – 10:00, Teams meeting.

Dan-Frode Skjelberg, ISS, ledet møtet og Hege Resvoll Skaug, Nordea Bank, ledet QA delen.

Se presentasjonen, summary av rapporten og opptak av møtet i Vedlegg.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt