post

Coor når gullrangering i Ecovadis

Kategori

Aktuelt Leverandør

Sist endret: 22. september 2021


Sissel Hegvik

Coor når gullrangering i Ecovadis

Gullrangeringen fra Ecovadis betyr at Coor er blant de fem prosent av globale selskaper som er best på CSR-arbeid.

Ecovadis er et uavhengig analyseselskap som årlig analyserer og evaluerer selskapers bærekraftsarbeid. Rangeringen tildeles etter en omfattende gjennomgang av Coors arbeid. EcoVadis’ vurdering er basert på 21 kriterier innen miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter og bærekraftige innkjøpsprosesser. Metoden er basert på internasjonale CSR-standarder, inkludert Global Reporting Initiative, FNs Global Compact og ISO 26000.

 

– Etter fjorårets sølvrangering er vi veldig stolte over å ha oppnådd EcoVadis’ gullrangering og ser det som en anerkjennelse av Coors omfattende satsing innen bærekraft. Coors 2025-strategi innebærer at vi bygger et reelt bærekraftig selskap ved å kontinuerlig utvikle vårt bærekraftsarbeid. Det faktum at denne fremgangen bekreftes av rammene fastsatt av EcoVadis, viser at vi gjør de riktige tingene. Vi har all grunn til å være stolte av det sterke engasjementet som Coors ledelse og ansatte viser, sier Maria Ekman, leder for bærekraft i Coor.

 

Dette innebærer EcoVadis-gull:

Strukturert og proaktivt bærekraftsarbeid. Engasjement, retningslinjer og konkrete tiltak på store problemstillinger med detaljert implementeringsinformasjon. Betydelig bærekraftsrapportering om tiltak og resultatindikatorer.

 

Lenke til pressemelding: https://www.coor.no/presserom/pressemeldinger/2021/coor-tildeles-gull-av-ecovadis/

 


Sissel Hegvik

Sissel Hegvik

Tilbudskoordinator