Digitalt møte i NfN nettverket Bespisning

Microsoft Teams Meeting

Velkommen til det tredje møtet i møteserien om «Fremtidens bespisning", debattmøte. Hva innebærer fremtidens kantine etter covid 19?