Digitalt møte i NfN nettverket Bærekraft

Microsoft Teams Meeting

Til vårt første møte har vi invitert en ekstern gjest som vil snakke om den «ytterste rammen», altså hele konteksten for hva virksomheter må forholde seg til/bør fokusere på.

Digitalt møte i NfN nettverket Bespisning, 27. januar 2022, kl. 11:00 – 12:00

Microsoft Teams Meeting

Har du kontroll på matsvinnet ditt? Trenger du inspirasjon og nye ideer fra beste-praksis eksempler? Delta på nettmøtet "Hvordan lykkes med KuttMatsvinn"  med representanter fra Matvett og Sodexo, og hør om hvordan Sodexo og DNB jobber sammen med å redusere matsvinn i DNBs kantiner.

Digitalt møte i NfN nettverket Renhold

Microsoft Teams Meeting

Tema: «Tepper». Tepper som gulvbelegg i kontorbygg har vært borte en periode men har nå kommet tilbake for fullt.
Hvilke vurderinger gjøres ved valg av gulvbelegg, og hvilke kriterier veier tyngst når arkitekten velger en teppeløsning? Hvilke vurderinger gjøres av teppeleverandøren ved valg av kvalitet og løsning ved en ny leveranse? I hvor stor grad involveres driftsorganisasjonen (FM tjeneste / renhold) i planlegging og opplæring med tanke på drift/bærekraft/levetid/miljø? Hva er effekten av å bruke N3 Zones sammen med teppegulv? Er det en myte at tepper ikke er bra for innemiljøet?

Digitalt møte i NfN nettverket Bærekraft

Microsoft Teams Meeting

Velkommen til nytt nettverksmøte om bærekraft. I dette nettverket ser vi mer overordnet på hva bærekraftsarbeidet betyr for vår bransje. I de andre nettverkene vil det kommer mer konkrete eksempler på hvordan bærekraft kommer til uttrykk i de ulike tjenestene som vår bransje møter; eiendomsdrift,

I vårt første møte snakket vi om den "ytre rammen" for bærekraft - hva som er konteksten for hva virksomheter må forholde seg til/bør fokusere på. Anders Friis snakket om bærekraft og delte sine erfaringer fra et internasjonalt ståsted i hele verdikjeden.

Denne gangen skal vi se nærmere på konkrete mål og strategi for bærekraft. Hvordan utvikles mål og strategier for bærekraft i en virksomhet? Hvordan kan eiendom og FM inkluderes på en god måte?

NfN webinar: Create – Engage – Launch – Re-launch! Telias reise til nytt hovedkontor

Microsoft Teams Meeting

I september 2021 flyttet Telia inn i sitt nye hovedkontor på Økern Portal. Her ble tre lokasjoner samlet under samme tak, i sitt nye jobbhjem hvor nye måter å jobbe på er en viktig del av endringen. I prosjektet har det vært stort fokus på medarbeiderengasjement, kommunikasjon og historiefortelling med bærebjelkene; Teknologi - Menneskelig - Bærekraft. Hør fra prosjektteamet som forteller om en lang, intensiv og gøy prosess!

Digitalt møte i NfN nettverket Bespisning – «Skjult Bærekraft»

Microsoft Teams Meeting

Bærekraft kan være forvirrende og slitsomt å forholde seg til, og det kan være vanskelig for utenforstående å henge med i svingene. Altfor ofte ser man at ledelsen setter mål som det er vanskelig å få de ansatte med på.

På X Meeting Point har de tatt utfordringen og har skiftet fokus fra company sosial responsibility til personal social responsibility på en måte som er morsom, fengene og engasjerende. Susann Faugli vil i løpet av denne timen fortelle litt om hvordan de jobber, både med de grunnleggende store linjene, men også hvordan de engasjerer gjestene på huset i å ta del i bærekraft på en enkel måte

Digitalt møte i NfN nettverket Workplace Management

Microsoft Teams Meeting

"Globale synspunkter knyttet til fremtidens arbeidsplass etter Covid".

Louise Farsøe, ISS, presenterer et resymé av en fersk global rapport som viser markante holdningsendringer og forventninger etter Covid pandemien og gir en pekepinn på hva man kan gjøre for å være en god og attraktiv arbeidsgiver i fremtiden.