Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

NfN webinar: Create – Engage – Launch – Re-launch! Telias reise til nytt hovedkontor

Microsoft Teams Meeting

I september 2021 flyttet Telia inn i sitt nye hovedkontor på Økern Portal. Her ble tre lokasjoner samlet under samme tak, i sitt nye jobbhjem hvor nye måter å jobbe på er en viktig del av endringen. I prosjektet har det vært stort fokus på medarbeiderengasjement, kommunikasjon og historiefortelling med bærebjelkene; Teknologi - Menneskelig - Bærekraft. Hør fra prosjektteamet som forteller om en lang, intensiv og gøy prosess!

Digitalt møte i NfN nettverket Bespisning – «Skjult Bærekraft»

Microsoft Teams Meeting

Bærekraft kan være forvirrende og slitsomt å forholde seg til, og det kan være vanskelig for utenforstående å henge med i svingene. Altfor ofte ser man at ledelsen setter mål som det er vanskelig å få de ansatte med på.

På X Meeting Point har de tatt utfordringen og har skiftet fokus fra company sosial responsibility til personal social responsibility på en måte som er morsom, fengene og engasjerende. Susann Faugli vil i løpet av denne timen fortelle litt om hvordan de jobber, både med de grunnleggende store linjene, men også hvordan de engasjerer gjestene på huset i å ta del i bærekraft på en enkel måte

Digitalt møte i NfN nettverket Workplace Management

Microsoft Teams Meeting

"Globale synspunkter knyttet til fremtidens arbeidsplass etter Covid".

Louise Farsøe, ISS, presenterer et resymé av en fersk global rapport som viser markante holdningsendringer og forventninger etter Covid pandemien og gir en pekepinn på hva man kan gjøre for å være en god og attraktiv arbeidsgiver i fremtiden.

Møte i NfN nettverket Renhold

Microsoft Teams Meeting

Tema: Erfaringer fra bruk av sensorikk i renholdet. Hvordan bruke riktig informasjon fra sensorer i renholdsplanlegging?

Digitalt møte i NfN nettverket Drift, Vedlikehold og Energiledelse

Microsoft Teams Meeting

Tema: "Quick fix" for å spare strøm - "Lavthengende frukter" for å komme i gang med gode tiltak for energisparing.
Hva er Entra, OUS og Coor sine beste tips? Topp 10 tiltak med mest gevinst.
Innlegg ved Martha Nerberg, Entra, Ola Lindh, OUS og Sasan Chegini, Coor.

Webinar i NfN nettverket Proptech

Microsoft Teams Meeting

«Innsynsvern og muligheter til deres kontorlandskap – med praktiske eksempler fra Telia på Økern Portal og If på Vækerø Park»

Digitalt møte i NfN nettverket Workplace Management

Microsoft Teams Meeting

Tema: "Hvordan skape tilstedeværelseslyst? Tall og erfaringer for fremtidens kontor."
Foredrag ved Marit Sofia Størseth, Daglig leder i Mellomrom Arkitekturpsykologi AS.

NfN nettverksmøte med fokus på Bærekraft

Statsbygg Biskop Gunnerus gate 6,Oslo,Norge

Invitasjon til faglig temperatursjekk for ledere. Samme språk og innovativ praksis for å få til reell endring på bærekraft.