post

NfNs Styremøte 4/20 avholdt

Kategori

Styremøter

Sist endret: 28. juni 2020


NfNs Styremøte 3/20 avholdt onsdag 17. juni 2020, kl 12.00 -14.00. Møtet ble avholdt som telefon- og videokonferanse pr Microsoft Teams.

Deltakere:
Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF  -Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Elisabeth Winter, Norske Shell U&P
Alain Clerambault, Norges Bank
Bjørn Frivold, SAS FM
Fra Administrasjonen:
Henning Verløy, Olav Egil Sæbøe og Kirsten Faye Jordan


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt