Denne siden har du dessverre ikke tilgang til.

Siden er tilgjengelig kun for våre medlemmer. Er du medlem, får du tilgang til siden og tilhørende dokumenter, gjennom innlogging. Om du ikke er medlem og ønsker å bli det, kan du benytte deg av lenken under. (Dokumenter og informasjon fra styremøter, er kun tilgjengelig for medlemmer av NfN Styret og administrasjonen.)

95% av alle deltakere anbefaler våre nettverksmøter til kollegaer.

Vi tilbyr 10 - 30 fagmøter årlig, med dagsaktuelle temaer fra hele FM-området.

Vi har tilgang til et stort antall bredt kvalifiserte fagressurser og foredragsholdere.

Gå tillbaka