NfNs visjon og strategi 2018-2021

Visjon: «NfN er viktigste arena for beste praksis innen FM i Norge»

1. NfNs strategi for å oppfylle visjonen

Trendene i utviklingen av FM som profesjonelt fagområde viser at det legges stadig større vekt på FMs strategiske betydning for ulike former for resultatoppnåelse i kjernevirksomhetene. Utover kostnader og økonomisk resultat er tilleggsverdier som medarbeidertrivsel, produktivitet, miljø og bedriftsprofilering vesentlige.
I tråd med dette vil NfN prioritere arbeidsmål på følgende områder som ventes å ha strategisk betydning i medlemmenes virksomhet:

Forvaltning og bruk av bygg og eiendom
NfN skal bidra spesielt til videre utvikling av fagområder innen bygg og eiendom som driftsmidler for kjernevirksomheten, og i andre servicefunksjoner til arbeidsmiljøene gjennom innsikt i beste praksis i medlemsorganisasjonene og andre miljøer.

Bruk av ny teknologi
NfN skal samle og dele kunnskap om ny teknologi som kan underbygge medlemmenes strategiske FM-målsettinger. Nettverket har et potensial til å være avgjørende for den enkelte medlemsorganisasjons mulighet til å holde seg informert og oppdatert.

Premissgiverfunksjonen ved anskaffelse, samt ledelse og oppfølging av leverandører/egne medarbeidere
NfN skal legge vekt på emner innen tjenestekvalitet, ressursbruk og rett tilpassede anskaffelser av FM-tjenester i en utvikling hvor stadig flere tjenester kjøpes fra ekstern leverandør og hvor avhengigheten til leverandørens fagkunnskap, beslutnings- og kontrollansvar øker.


2. NfNs sentrale læringsarenaer

NfN skal ha følgende etablerte læringsarenaer for fokusområdene:

  • Faggrupper
  • Temamøter
  • Benchmarking/benchlearning-aktiviteter
  • Medlemsinformasjon
  • Samarbeidsarenaer med nasjonale og internasjonale aktører

På alle læringsarenaene skal det legges sterkere vekt på nettverkstiltak som fremmer samhandling mellom medlemmene.
Aktivitetsmål på læringsarenaene skal settes inn – og følges opp - i en årlig rullerende handlingsplan.

Les mer: NfNs visjon og strategi 2018-2021

NfNs statutter

Formål

NfN er et faglig nettverk innen forvaltning, drift/vedlikehold og utvikling av næringseiendom med tilhørende service og støttefunksjoner for kjernevirksomheten i eiendommene (FM - Facility Management).
De viktigste aktivitetsområder er faglig oppdatering og utvikling gjennom ulike former for erfaringsutveksling i faggruppemøter, temamøter, benchmarking/benchlearning og ad hoc prosjekter og samarbeidstiltak.

Med nettverk mener NfN en arena hvor medlemmene både kan finne fagstoff, tilegne seg kunnskap og selv bidra aktivt i erfaringsutveksling.

NfNs hovedformål er å bidra til en aktiv utveksling av informasjon, kunnskap og erfaringer mellom medlemmene, samt mellom medlemmene og andre relevante nettverk, organisasjoner, forsknings- og utdanningsmiljøer.

Som nettverk kan NfN ikke opptre som en høringsinstans i offentlige utredninger, og medlemmer som deltar i eksterne/offentlige fora kan ikke uttale seg på vegne av NfN men kun på vegne av seg selv/egen bedrift: NfN forvalter ikke medlemmenes synspunkter eksternt.

NfNs navn på engelsk er Norwegian Real Estate and Facility Management Network.

Les mer: NfNs statutter

NfNs styre og administrasjon i 2019

Følgende styre ble valgt for 2019:

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold  
Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge                                                               
Lise Sunsby, Bane Nor
Ingunn Elverhøi Bøyum, Equinor
Alain Clerambault, Norges Bank 

Styreleder og nestleder

Ifølge statuttene velger styret selv styreleder og nestleder.

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold - Styreleder
Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge  - Nestleder
 

NfNs Administrasjon

Adm-teamet vil i 2019 bestå av Henning Verløy, Kirsten Faye Jordan og Olav Egil Sæbøe.
Henning Verløy, RE FM Consulting, administrativ leder i ovennevnte team. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kirsten Faye Jordan, KFJ Consulting - Koordinering og støtte til faggruppene, medlemskontakt og webside. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting, faglig bistand ved behov. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

MEDLEMMER I NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM
Norske Shell U&P
Bane NOR EIendom
DSS
DNV GL
DNB
Equinor
Halliburton
Siemens AS

Aker Solutions
Norges Bank
Norsk Hydro 
NRK
NTNU
Phillips Petroleum Co.
SAS FM
Gjensidige Forsikring ASA

Schlumberger O S
St Olavs Hospital
Nordea Bank ASA
Statsbygg
Telenor Eiendom
SpareBank 1 Gruppen
Diakonhjemmet
Sykehuspartner
Skatteetaten

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Handelshøyskolen BI
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Sparebank 1 Kvartalet
Oslo Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Bergen HF
If Skadeforsikring NUF
Sykehusbygg HF
Sykehuset Østfold
Sykehuset Innlandet HF
Forsvarsbygg Utleie
Røyken Eiendom
Politiets Fellestjenester
Vestre Viken HF