Siste tidligere Arrangementer

Digitalt møte i NfN nettverket Bespisning – «Skjult Bærekraft»

Microsoft Teams Meeting

Bærekraft kan være forvirrende og slitsomt å forholde seg til, og det kan være vanskelig for utenforstående å henge med i svingene. Altfor ofte ser man at ledelsen setter mål som det er vanskelig å få de ansatte med på.

På X Meeting Point har de tatt utfordringen og har skiftet fokus fra company sosial responsibility til personal social responsibility på en måte som er morsom, fengene og engasjerende. Susann Faugli vil i løpet av denne timen fortelle litt om hvordan de jobber, både med de grunnleggende store linjene, men også hvordan de engasjerer gjestene på huset i å ta del i bærekraft på en enkel måte

NfN webinar: Create – Engage – Launch – Re-launch! Telias reise til nytt hovedkontor

Microsoft Teams Meeting

I september 2021 flyttet Telia inn i sitt nye hovedkontor på Økern Portal. Her ble tre lokasjoner samlet under samme tak, i sitt nye jobbhjem hvor nye måter å jobbe på er en viktig del av endringen. I prosjektet har det vært stort fokus på medarbeiderengasjement, kommunikasjon og historiefortelling med bærebjelkene; Teknologi - Menneskelig - Bærekraft. Hør fra prosjektteamet som forteller om en lang, intensiv og gøy prosess!