Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Sist avholdte Arrangementer

NfN nettverksmøte med fokus på Bærekraft

Statsbygg Biskop Gunnerus gate 6, Oslo

Invitasjon til faglig temperatursjekk for ledere. Samme språk og innovativ praksis for å få til reell endring på bærekraft.

Frokostmøte i NfN nettverket Workplace Management hos Nordea 25.01.2023

Nordea Essendropsgate 7, Oslo

Arbeidsplassen som strategisk virkemiddel; Arbeidslivstrender fra Zinc interiørarkitektur og praktisk case fra Nordea.
Ved Interiørarkitekt MNIL / Daglig leder Stine Lanes Løvdal i Zinc og Merethe Dertz McKeighen, leder av Workplace Management i Nordea Norge.

Digitalt møte i NfN nettverket Workplace Management

Microsoft Teams Meeting

Tema: "Hvordan skape tilstedeværelseslyst? Tall og erfaringer for fremtidens kontor."
Foredrag ved Marit Sofia Størseth, Daglig leder i Mellomrom Arkitekturpsykologi AS.