Siste tidligere Arrangementer

Digitalt møte i NfN nettverket Workplace Management

Microsoft Teams Meeting

"Globale synspunkter knyttet til fremtidens arbeidsplass etter Covid".

Louise Farsøe, ISS, presenterer et resymé av en fersk global rapport som viser markante holdningsendringer og forventninger etter Covid pandemien og gir en pekepinn på hva man kan gjøre for å være en god og attraktiv arbeidsgiver i fremtiden.

Digitalt møte i NfN nettverket Bespisning – «Skjult Bærekraft»

Microsoft Teams Meeting

Bærekraft kan være forvirrende og slitsomt å forholde seg til, og det kan være vanskelig for utenforstående å henge med i svingene. Altfor ofte ser man at ledelsen setter mål som det er vanskelig å få de ansatte med på.

På X Meeting Point har de tatt utfordringen og har skiftet fokus fra company sosial responsibility til personal social responsibility på en måte som er morsom, fengene og engasjerende. Susann Faugli vil i løpet av denne timen fortelle litt om hvordan de jobber, både med de grunnleggende store linjene, men også hvordan de engasjerer gjestene på huset i å ta del i bærekraft på en enkel måte