Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

NfN nettverksmøte med Gunhild Stordalen i EAT om bærekraftig bespisning 31.05

DSS - Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Akersgata 59, Oslo

31. mai inviterer vi til nettverksmøte om bærekraftig bespisning hos DSS fra kl. 12-15. Møtet vil streames fra kl. 12.45, slik at de som ikke har anledning til å delta fysisk, også kan få med seg møtet. For det fysiske møtet er det begrenset med plasser og lurt å melde seg på så raskt som mulig. Vi gleder oss til å se deg!