post

Kostnadsfri tilgang til vitenskapelige artikler om FM fra 8. mai til 8. juni

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 19. april 2023


I forbindelse med CIB W070 Conference on Facility Management and Maintenance 2023, gir Facilities kostnadsfri tilgang til spesialutgaven «The role of research for standards within the built environment». Scan QR-kode i vedlegg for å få tilgang til utgaven.

Vedlegg


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt