NfN-FM

 • Forstørr
 • Standard skriftstørrelse
 • Forminsk
NfN-FM

Velkommen til NfN's websider!

NfN - Norsk Nettverk for Næringseiendom - ble stiftet i 1992 av en gruppe større norske private og offentlige bedrifter som hadde det til felles at de benyttet mesteparten av sin eiendomsmasse i egen næringsvirksomhet. Klikk på lenken Om NfN for mer informasjon om NfN's virksomhet.

Medlemmene vil etter pålogging med brukernavn og passord få adgang til en rekke sider, lenker og filer med aktuell informasjon fra nettverkets virksomhet og andre faglige nyheter. Trenger mer informasjon, klikk på Hjelp i topp menyen ovenfor for kontakt detaljer og hjelp til innlogging.

 

Bachelor i Facility Management - Høgskolen i Oslo og Akershus

E-post Skriv ut PDF

Ny Bachelor i Facility Management ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Søknadsfristen er 15. april (via Samordna opptak – via HiOAs hjemmesider).

Se opplysninger om studiet: icon HiOA - HF - BA - Facility Management - revidert 25mars-TIL NETT- 148x210

Sist oppdatert onsdag 03. april 2013 13:13
 

Interessant initiativ fra Høgskolen i Oslo og Akershus: Bachelor i Facility Management

E-post Skriv ut PDF

Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (Kjeller), studieområde Drifts- og serviceledelse (DSL) arbeider med en studieplan for en ny Bachelor i Facility Management.
Etter planen skal det nye studieprogrammet iverksettes fra høsten 2013. 
Det utlyses nå to vikariater/midlertidige stillinger på nivå førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor med tre års varighet (og mulighet for senere fast ansettelse) for snarest mulig tiltredelse.
Vikariatene skal delta i oppbygging av fagmiljøet for FM i HiOA, ferdigstille studieprogrammet og forelese i studiet.

Se utlysning av stillingene her:

Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for helse, ernæring og ledelse - Facility Management - førsteamanuensis førstelektor høgskolelektor 

Sist oppdatert søndag 26. januar 2014 12:46
 

Nyrevidert NS 3454 ute på høring

E-post Skriv ut PDF

Den viktige standarden, NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk, har vært gjennom en omfattende revisjonsperiode og er nå lagt ut for høring.

Høringsforslaget kan lastes ned fra Standard Norges hjemmeside www.standard.no på nettstedet Standard på høring

Ved innlogging benyttes din e-post adresse.

 • Høringsfristen er 2012-09-19.

Dersom du har problemer med å laste ned dokumentet, vennligst gi beskjed til Inger Jørgensen, Standard Norge
( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen )

Ikke "brenn inne" med dine kommentarer - dette er en av de viktigste standardene i Eiendomsforvaltning/FM og vi må forvisse oss om at den er både forståelig og anvendelig!

Her er en orientering om forslaget:
Planen er at denne reviderte utgaven av NS 3454 skal utgis i desember 2012. Vi er veldig interessert i å høre synspunkter på innholdet i løpet av høringsperioden. Gi dine kommentarer til NS 3454 innen fristen. Høringsforslaget kan lastes ned gratis via Standard Norges gratis tjeneste “Standard på høring” (www.standard.no/standarder-pa-horing) . Det er utarbeidet et eget kommentarskjema som vi oppfordrer til å bruke ved innsending av høringsuttalelser. (Skjemaet er tilgjengelig sammen med høringsdokumentet.)

 

Hva er nytt?

I forslaget til revidert utgave av standarden er det gjort følgende:

 • Kapittelstrukturen er endret.
 • Forord og omfang er revidert.
 • Standarden har fått to hovedkapitler: 4 Kalkulasjonsmetodikk og 5 Kostnadsklassifisering.
 • Antall definisjoner er redusert. Mye av innholdet fra definisjonslisten i NS 3454:2000 er lagt inn i respektive hovedkapitler 4 og 5.
 • Begrepet Levetid er definert og benyttes delvis til erstatning for Brukstid.
 • Det er definert og presisert flere steder at bruken av standarden kan omfatte både enkeltstående bygningsdel(er) og et helt byggverk.

Kalkulasjonsmetodikk

Kalkulasjonsmetodikken er utformet slik at den er nøytral/uavhengig i forhold til kostnadsklassifiseringen. Det er dermed mulig å benytte alternativ kontostruktur dersom det er ønskelig. Metodikken omfatter eventuell bruk av restverdi. Det er foretatt justeringer i terminologien knyttet til kalkulasjonsmetodikken. Enkelte nye begreper er definert og enkelte eksisterende er fjernet. Eksempler på endringer er:

 • Analyseperiode (T) benyttes i stedet for Brukstid (T).
 • Nåverdien av kostnadene i analyseperioden benevnes NVT.
 • For annuitetsfaktoren foreslås det å endre bokstavkode fra b til a (mer intuitivt å benytte bokstaven a for annuitetsfaktor).
 • Årlige kostnader er fjernet (for å unngå forveksling med årskostnader).

 Kostnadsklassifisering

Det er foretatt en ny inndeling for kostnadsklassifiseringen. Eksempler på endringer er:

 • Drift (teknisk drift) og vedlikehold er samlet i en hovedpost (3).
 • Utskifting og utvikling er samlet i en hovedpost (4).
 • Forsyning (inklusiv energi) og renhold er skilt ut som egne hovedposter (5, 6).

Begrunnelsen for inndelingen i de to hovedpostene 3 Drift- og vedlikeholdskostnader og 4 Utskiftings- og utviklingskostnader er at:

 • Inndelingen anses å gjøre det enklere å skille mellom hovedpostene ved kostnadsføring.
 • Post 3 er DV-aktiviteter som omfatter å ta vare på de bygningsdeler man til enhver tid har installert i bygget, mens post 4 omfatter å erstatte
  eksisterende bygningsdeler med nye eller installere bygningsdeler som ikke har vært i bygget tidligere (utskifting av forbruksmateriell inngår i
  post 32 under hovedpost 3).
 • Aktiviteter under post 3 bør (med unntak av den uforutsette posten 33 Reparasjoner) kunne fremgå av FDVU-dokumentasjonen for bygget.
 • Inndelingen anses hensiktsmessig i forhold til bruk av en dekomponert avskrivningsmodell (ref. også regnskaps- og skattelovgivningen).
 • Inndelingen er tilpasset i forhold til tilsvarende poster i NS-EN 15221-4 Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer
  i fasilitetsstyring
  .

Forklaringstabellene til kostnadsklassifiseringen, som i nåværende utgave av NS 3454:2000 er en del av tillegget, er nå tatt inn som en del av standarden i kapittel 5. Dette er gjort fordi forklaringstabellene anses som en naturlig del av kostnadsklassifiseringen.

Hovedpost 7 Service- og støttefunksjoner er plassert i standardens tillegg som i
NS 3454:2000. Definisjoner for hovedposter og underposter er endret i henhold til ny inndeling.

Sist oppdatert søndag 26. januar 2014 12:46
 

Telenor Eiendom Holding ble "Årets NfN-er"

E-post Skriv ut PDF

På Nøkkeltallsmøtet 2012 ombord på Color Magic 12.-14.juni ble Telenor Eiendom Holding utnevnt til "Årets NfN-er". 
Statistikken viser at Telenor Eiendom Holding var den av medlemmene som i løpet av året har benyttet NfNs ulike aktivitetstilbud mest  og dermed bidratt faglig meget aktivt, forhåpentlig til nytte for seg selv men gjennom nettverksaktiviteter og erfaringsutveksling også til nytte for øvrige medlemmer. 
Gratulerer! 

Sist oppdatert søndag 01. juli 2012 10:36
 


Side 1 av 2