MEDLEMMER I NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM
BP
ROM Eiendom
DSS
DNV GL
Esso Norge
Entra Eiendom
DNB
Nordea
Halliburton
Skatteetaten
Aker Solutions
Norske Shell U&P
Norges Bank
Norsk Hydro 
NRK
NTNU
Phillips Petroleum Co.
SAS FM
Sykehuset Telemark
Schlumberger O S
St Olavs Hospital
Statoil
Statsbygg
Telenor Eiendom
SpareBank 1 Gruppen
Diakonhjemmet
ASKO NORGE
Sykehuspartner
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Handelshøyskolen BI
Statens Vegvesen Region Vest
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Sparebank 1 Kvartalet
Oslo Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Oslo Kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Nedre Eiker Kommune
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Koksa Eiendom
Technopolis
Ferd Eiendom
Helse Bergen HF
Sykehuset Østfold
Helse Stavanger HF
Forsvarsbygg Utleie
NHO Eiendom
Røyken Eiendom